Hóa đơn là gì ?

Hóa đơn là gì ?

Hóa đơn là gì?

Đáp lại: Theo quy định tại Điều 3 Khoản 1 Thông tư số 153/2010 / TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010 / NĐ-CP ngày 14/5/2010. Năm 2010. Hóa đơn dùng để bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Hóa đơn là chứng từ do người bán lập theo quy định của pháp luật và ghi thông tin về việc bán hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp.

Có bao nhiêu loại hóa đơn?

Đáp lại: Theo quy định tại Thông tư số 153/2010 ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính / Điều 3 khoản 2 TT-BTC thì có 5 loại hóa đơn (Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn xuất hóa đơn, như tem, Vé, thẻ, biên lai bảo hiểm …; hóa đơn, như hóa đơn hàng không, hàng hóa quốc tế, biên lai phí dịch vụ …).

Hóa đơn được hiển thị dưới dạng nào?

Đáp lại: Theo quy định tại Thông tư số 153/2010 ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính / Điều 3 Đoạn 3 TT-BTC, hóa đơn được thể hiện dưới 3 hình thức: hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử. Hóa đơn cho đơn đặt hàng.

Thế nào là hóa đơn?
Thế nào là hóa đơn?

Hóa đơn tự in là gì?

Đáp lại: Theo quy định tại Thông tư số 153/2010 ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính / Điều 3 Khoản 3a Bộ TT-BTC: Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức thương mại đặt in, thiết bị máy tính, máy tính tiền hoặc hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ khác. Sử dụng máy.

Hóa đơn điện tử là gì?

Đáp lại: Theo Thông tư số 153/2010 của Bộ Tài chính ngày 28/09/2010 / Điều 3 Khoản 3b Bộ TT-BTC: Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về hoạt động mua bán hàng hóa. Tạo, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định của “Luật Giao dịch điện tử” và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hóa đơn in sẵn là gì?

Đáp lại:Theo quy định tại Điều 3c Khoản 3 Thông tư số 153/2010 / TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28/9/2010: hóa đơn đặt hàng là hóa đơn của doanh nghiệp, gia đình, cá nhân. Đặt in theo mẫu để bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc cơ quan thuế đặt in theo mẫu in để bán cho tổ chức, gia đình, cá nhân.

Công ty tôi vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động bán hàng trong tổ chức khu phi thuế quan, vậy công ty tôi có được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trong hai hoạt động trên không?

Đáp lại: Tại Thông tư số 153/2010 / TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính khoản 1k Điều 4 quy định tổ chức, cá nhân được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trong hoạt động bán hàng, cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Vào khu phi thuế quan và các trường hợp khác được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật thương mại. Do đó, các công ty được phép sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hai hoạt động trên.

Vé có được coi là hóa đơn tự in không?

Đáp lại:Theo quy định tại Điều 3a Khoản 3 Thông tư số 153/2010 / TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28/09/2010 thì hóa đơn tự in là hóa đơn do tổ chức thương mại tự in trên máy vi tính, máy tính tiền hoặc các loại máy khác. Khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Vì vậy, vé máy bay cũng được coi là hóa đơn tự in.

Bạn có quản lý biên lai giao hàng và vận chuyển nội bộ như hóa đơn không?

Đáp lại: Theo quy định tại Điều 3, Khoản 4 Thông báo số 153/2010 / TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, hóa đơn được thể hiện dưới các hình thức: in, phát hành chứng từ, sử dụng và quản lý hóa đơn (kể cả giao ), hãy chú ý và tiến hành Vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho của đại lý bán hàng. Do đó, các lệnh giao hàng và vận chuyển nội bộ được quản lý giống như hóa đơn.